Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
Odbor rastlinnej výroby
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel: +421 2 592 66 359 - sekretariát
e-mail: skolskeovocie@land.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU