Dodávatelia

Dodávateľom výrobkov do škôl alebo uznaným žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bola pridelená (na základe žiadosti) maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností ako sú:

  • dodávanie alebo distribúcia mliečnych výrobkov;
  • dodávanie ovocia a zeleniny;
  • sprievodné vzdelávacie opatrenia v príslušnom školskom roku.