Ovocie, zelenina, mlieko a výrobky z nich v spoločnom programe!

Od 1. augusta 2017 sa dva súčasné programy - školský program pre ovocie a zeleninu a školský program pre mlieko spoja do jedného právneho rámca. Nové pravidlá sú zamerané na vyššiu efektívnosť, cielenejšiu podporu a posilnenie vzdelávacieho rozmeru.

Nový právny rámec stanovuje školský program pre ovocie, zeleninu a mlieko, ktorého cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí v období kedy sa formujú ich stravovacie návyky.

Celkový rozpočet EÚ je 250 miliónov EUR na školský rok, z toho 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko. Pridelené kvóty na ovocie / zeleninu a mlieko sú oddelené, aby zohľadňovali rozdiely medzi výrobkami a ich dodávateľskými reťazcami.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU