RÚVZ Trenčín

Zdravotno výchovné aktivity, ktoré zdôrazňujú význam zdravej výživy, potrebu konzumácie ovocia a zeleniny ako aj vznik obezity pri nesprávnej výžive využívame predovšetkým v projektoch :

Adamko,hravo,zdravo“, „Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského vek – stomatohygiena“. Začali sme v spolupráci s praktickými lekármi pre deti a dorast riešiť i program „Zdravé deti v zdravých rodinách“.

V lokálnom projekte „Obezita = ochorenie“, ktorý v tomto roku bol určený dvom ZŠ u detí 11 ročných, v roku 2010 chceme realizovať v MŠ a na prvom stupni ZŠ, v školách, ktoré budú zapojené do projektu „Schéma školského ovocia“. Pre deti sú pripravené kvízové otázky, na ktoré deti odpovedajú a zdôvodňujú ich význam. Ide napr. o tento typ otázok:

 1.  Čo Ťa napadne, keď sa povie jabĺčko, hruška, slivka atď.
 2. Poznáš básničku o jabĺčku, hruške, čerešniach atď. Sami deti vymyslia nejaké.
 3. Poznajú deti chute ovocia a zeleniny? Zaviažeme im oči a vkladáme do úst kúsky ovocia a zeleniny.
 4. Čo môžeme pripraviť s jednotlivých druhov ovocia a zeleniny ?
 5. Aké reklamy na potraviny deti poznajú ? Ako si ich pamätajú.
 6. Reklama na Pribináčik. Kde je tu to kalcium? Opýtať sa detí čo je to kalcium ?
 7. Jedenie akých potravín nám prospieva alebo škodí ? Deti majú pripravené obrázky potravín a na tabulu zaznamenávajú podľa obrázkov na pravú stranu potraviny prospešné na druhú tie , čo nám škodia.
 8. Čo sú to strukoviny – vymenuj niektoré, čo sa z nich pripravuje.
 9. Aké druhy orechov poznáš, čo všetko obsahujú a čo sa z nich dá pripraviť.
 10. Ktoré nápoje poznáš. Sú zdravé sladké nápoje.
 11. Mlieko, mliečne výrobky – vymenuj + kvíz (v prílohe č. 1)
 12. Akým spôsobom sa ovocie, zelenina a iné potraviny jedia a pripravujú – vymenuj ? (v surovom stave, varenie, pečenie, dusenie, smaženie atď.)

Deťom názorne ukážeme, koľko tukov, cukru, soli obsahujú niektoré potraviny, nápoje, mlieko atď. Máme pripravené vymalovánky , kvíz o mlieku a mliečnych výrobkoch – prikladáme v prílohe.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
tn.dobiasova@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU