RÚVZ Trebišov

V okrese Trebišov projekt „ Schéma školského ovocia“ doposiaľ nerealizujeme. Dňa 18.11.2009 má byť v Trebišove pracovné stretnutie prevádzkovateľov škôl k danej problematike, ktoré organizuje Krajský školský úrad Košice. Na základe požiadaviek škôl a po metodickom usmernení sme pripravení projekt realizovať.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
tv.konevicova@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU