RÚVZ Stará Ľubovňa

Edukačné materiály (Príloha č. 1,2,3) týkajúce sa tematiky školského ovocia a problematiky zdravej výživy, ktoré môžu napomôcť pri prezentovaní projektu „Schéma školského ovocia“, či poslúžia k uverejneniu na www.skolskeovocie.sk.

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v súvislosti s participáciou na tejto úlohe spracoval zdravotno-výchovný materiál pod názvom „Program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách – Školské ovocie“ (Príloha č. 1), ktorý v podobe informácie bol uverejnený na www.vzsl.sk a zároveň bol distribuovaný na jednotlivé materské a základné školy v okrese Stará Ľubovňa.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
sl.salamonova@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU