RÚVZ Senica

Na základe týchto informácií vám v prílohe zasielame prednášku „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“. Pri realizácii zdravotno-výchovných aktivít používame materiály vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
se.vz@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU