RÚVZ Rimavská Sobota

Každoročne realizujeme prednášky ohľadom zdravej výživy a dôležitosti konzumácie ovocia na vybraných základných a stredných školách v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.

V mesiaci október sme zahájili cyklus prednášok pre učiteľov a zamestnancov školských jedální v hore uvedených okresoch zameraný na problematiku zabezpečenia a dôležitosti konzumácie ovocia u detí, samostatne na zabezpečenie realizácie nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a žiakov ZŠ.

Školské zariadenia boli informované a upozornené na existujúcu webovú stránku www.skolskeovocie.sk

K problematike zdravej výživy doporučujem využiť informácie z webovej stránky Ministerstva pôdohospodárstva Spojených štátov amerických www.mypyramid.gov.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
rs.hdm@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU