RÚVZ Prievidza

Uvedený regionálny úrad verejného zdravotníctva spolupracuje na riešení projektu „ Schéma školského ovocia“

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
pd.vz@uvzsr.sk
pd.pz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU