RÚVZ Nové Zámky

Na HDM využívame prednášky a dostupné materiály z www.zdrava5.sk, alebo posledne z publikácií prof. László Kovácsa a K. Babinskej Obezita, výživa a pohybová aktivita u detí, v ktorých sa postupne spracuvávajú výsledky z prieskumu, ktorý riešilo 10 RÚVZ v SR.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ruvznz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU