RÚVZ Michalovce

Spoluprácu akceptujeme, žiaľ doteraz sme neobdržali pokyny ani od ÚVZ SR alebo od odboru školstva a neoslovili nás žiadne školy v okrese. Podľa našich zistení sa zatiaľ materské ani základné školy v našom regióne do projektu ešte nezapojili.

Predkladáme tieto návrhy:
- naďalej pokračovať v prednáškovej činnosti o zdravej výžive
- pri výkone ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež v rámci poradenskej činnosti presadzovať realizáciu projektu
- na webovej stránke RÚVZ Michalovce zverejniť základné informácie o projekte
„ Schéma školského ovocia“, cieľ, projektu, cieľovú skupinu, obdobie realizácie, spôsob zabezpečenia projektu v zariadeniach pre deti a mládež
- na stránke tiež zverejniť súťaž o najlepší recept z ovocia a zeleniny / v školách vyčleniť priestor a čas na túto kreatívnu činnosť /
- stránku www.skolskeovocie.sk rozšíriť v bode AKTIVITY okrem zasielania obrázkov o zdravej výžive aj o recepty z ovocia či zeleniny napr. šaláty, kokteily..., aby suroviny boli spracované v surovom stave

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
mi.opz@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU