RÚVZ Martin

V rámci realizácie projektu „ Schéma školského ovocia“ má RÚVZ Martin pripravené prednášky s témou výživy.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
mt.poradna@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU