RÚVZ Levice

V okrese Levice je v súčasnosti projekt „Schéma školského ovocia“v štádiu príprav. Podávanie ovocnej desiaty len vo vybrané dni , (najmenej 4 porcie do mesiaca) sa javí ako nedostatočné riešenie, doporučujeme riešiť podávanie desiaty komplexne aj v ZŠ cestou ŠJ v súčinnosti s inými projektmi (mliečny program...). ŠJ primerane vybaviť materiálne aj personálne.

- zatraktívnenie podávania ovocných desiat formou propagácie zdravej výživy samotnými deťmi (súťaže, výstavky z tvorby detí, súťažné nálepky ...)

- v prípade podávania ovocnej šťavy navrhujeme jej podávanie ako nápoj k obedu, podobne navrhujeme podávanie zeleniny formou neochutenej zeleninovej oblohy k hlavnému jedlu.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
lv.cechova@uvzsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU