RÚVZ Galanta

K príprave a realizácii kampane k projektu "Schéma školského ovocia", ktoré boli spracované v rámci projektu "Adamko - hravo, zdravo" podľa príslušnej literatúry a metodických listov k tomuto projektu a sú úspešne využívané v zdravotnovýchovných aktivitách OPZ pre MŠ a I. stupeň ZŠ v okrese Galanta.

Zdravotnovýchovné námety k projektu „Schéma školského ovocia pre deti I.stupňa ZŠ“

Téma: Zdravá strava a vitamíny.

1. Motivačný rozhovor: deťom sa prihovára mimická bábka Adamko
- učí deti význam pestovania ovocia a zeleniny
- poznať význam konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie

2. Rozprávka : O baciloch

3. Riadený rozhovor: o dôležitosti a význame:
- dostatku ovocia a zeleniny, o ich uprednostnení pred sladkosťami
- o dôležitosti umývania ovocia pitnou vodou pred konzumáciou

4. Hra: poznávanie ovocia a zeleniny podľa vonkajších znakov (deti so zaviazanými očami poznávajú na základe čuchových a hmatových vnemov ovocie a zeleninu, pri správnej odpovedi spoločné zopakovanie už naučených poznatkov).
Hru možno doplniť ochutnávkou ovocia a zeleniny.
Obmenou miesto ovocia môže byť ovocné pexeso.

5. Premietnutie DVD rozprávky: O maškrtnej veveričke.

Téma : Obezita

1. Motivačný rozhovor: deťom sa prihovára mimická bábka Adamko,
- o význame zdravej životosprávy pri prevencii chorobnosti
- vedenie detí k osvojovaniu si zásad starostlivosti o svoje zdravie

2. Rozprávka: Adamkove narodeniny (Adamkove nezdravé stravovacie návyky, prejedanie sa, zvýšená konzumácia sladkostí)
(pomôcky: kreslené postavičky Adamka štíhleho a Adamka obézneho s veľkým bruchom, obrázky potravín)

3. Hra: deťom sa rozdajú obrázky potravín a úlohou detí je rozdeliť potraviny na zdravé a zdraviu škodlivé do Adamkovho bruška
(pomôcky: kreslené postavičky Adamka štíhleho a Adamka obézneho s veľkým bruchom, obrázky potravín)

4. Riadený rozhovor: Adamko sa s deťmi rozpráva:
- zdravé a nezdravé potraviny
- o správnom stravovacom režime a rozdelení stravy počas dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera),
- o dôležitosti pitného režimu pre zdravie,
- o každodennom pohybe na čerstvom vzduchu .

5. Premietnutie DVD rozprávky: Lakomý syseľ.

Literatúra: Gubricová – Damboráková – Pavolová: Adamkompas zdravia a Metodické listy
Spracovanie námetov: OPZ RÚVZ Galanta

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ga.pz@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Adamko -  hravo, zdravo
Adamko -  hravo, zdravo
Adamko -  hravo, zdravo
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU