RÚVZ Čadca

Informácie týkajúce sa zdravej výživy a obezity prezentujeme medzi deťmi predškolského veku, žiakov, študentov a dospelú populáciu. U detí predškolského veku zdravú výživu prezentujeme interaktívnou formou za pomoci bábky Adamka a hry „Zdravé a nezdravé potraviny“. Hra prebieha nasledovne, deťom postupne menujeme ovocie, zeleninu, druhy sladkostí, druhy nápojov .... ak je potravina alebo nápoj zdravý zostanú stáť, ak je potravina nezdravá čupnú si.

U detí predškolského veku v prezentáciách využívane animované obrázky, ktoré im dokážu lepšie pochopiť danú problematiku (Príloha č.1). Dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny vysvetľujeme deťom predškolského veku aj prostredníctvom vytvorenej rozprávky s názvom O maškrtnom Adamkovi. V prezentáciách na tému zdravá výživa o obezita využívane test Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom „Nutričné skóre“ (Príloha č.2), test odhad tuku (Príloha č. 3) i návrh na riešenie problému obezity (Príloha č. 4) u žiakov, študentov prípadne dospelej populácie.

Kontakt:

Odbor podpory zdravia
ca.faktor@uvzsr.sk

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU