Stratégia SR pre realizáciu školského programu na školské roky 2017/2018 – 2022/2023 - 3. verzia

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU