Stratégia SR pre realizáciu školského programu na školské roky 2017/2018 – 2022/2023

Článok 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, v znení nariadenia (EÚ) 2016/791 (ďalej len “základné nariadenie”) a článok 2 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 (ďalej len “vykonávacie nariadenie”).

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU