VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 27. 3. 2019

ktorým sa stanovuje definitívne pridelenie pomoci Únie členským štátom na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2018) 1762

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU