Nové!

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 z 11.júla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/221/20180801.html

 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU